ธุรกิจรูปแบบใหม่ ลดการสัมผัสโดยตรง

20 20 0518 - 20 20 0630

A NEW NORMAL TOUCHLESS RETAIL
ธุรกิจรูปแบบใหม ลดการสัมผัสโดยตรง

โจทย์ของการทำธุรกิจในช่วงเวลานี้คือ การพยายามรักษาระยะห่างแต่คงความใก้ลชิด ระหว่างกันและกันเอาไว้ให้มากที่สุด เราจึงขอนำเสนอทางเลือกภายใต้สถานการณ์ เช่นนี้ด้วย รูปแบบธุรกิจที่ลดการสัมผัสโดยตรง (TOUCHLESS RETAIL) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการรักษาสุภาพรูปลักษณ์ภายนอกและวิธีการประมวลผล โดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้สามารถตอบสนองตอบทุกความต้องการ

หัวใจหลัก 3 ประการในการทำธุรกิจลดการสัมผัสโดยตรง ได้แก่ การเขาถึงสินค้า และบริการ การอำนวยความสะดวกเพื่อลดการสัมผัส และการชำระเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกเพื่ออ่านข้อมูล