สืบสานทอใจ หัตถศิลป์ไทย มรดกโลก

08 August 2019 - 12 August 2019

ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุรักษ์ สืบสานพระปณิธาน เนื่องในโอกาสมหามงคล
8 – 12 สิงหาคม 2562

บริเวณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M และ บริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ 

  • พบกับการแสดงงานเอกลักษณ์ผ้าทอมือ จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่าง
  • ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ครั้งที่ 2
  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานทักษะฝีมือพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า และงานหัตถศิลป์ไทยร่วมสมัยกับการใช้ชีวิตประจำวัน (Today Life’s Craft)
  • เพลิดเพลินการสาธิต การแสดงองค์ความรู้ และประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์
  • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับสิทธิพิเศษภายในงาน (บริเวณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M)