เดอะมอลล์ กรุ๊ป รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA

20 20 0608 - 20 20 1231

เดอะมอลล์ กรุ๊ป รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA
จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) ประเภทธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรรพสินค้า พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

โครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงสาธารณสุข, หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รับความปลอดภัย, มั่นใจด้านสุขอนามัยจากสินค้าตลอดจนการให้บริการ อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย