BEAUTY FESTIVAL x FASHION

20 21 0304 - 20 21 0430

รายการ BEAUTY X FASHION
(ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64)
เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

 

เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

ลูกค้าช้อปที่แผนกบิวตี้ครบ 6,000 บาท ขึ้นไป รับ E-Coupon มูลค่า 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าที่แผนกแฟชั่นขึ้นต่ำ 4,000 บาท

จำกัดสิทธิ์ 200 สิทธิ์/ สาขา/ ตลอดรายการ

 

รายละเอียดเงื่อนไขในการใช้ E-Coupon

 

เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

-ลูกค้าช้อปสินค้าแผนกบิวตี้ ฮอลล์ ที่สาขาเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ครบ 6,000 บาทขึ้นไป รับ E-Coupon มูลค่า 1,000 บาท

E-Coupon มูลค่า 1,000 บาท สามารถนำไปซื้อสินค้าที่แผนกแฟชั่น MEN INTREND / LINGERIE SALON / LADIES’ BOUTIQUE / SHOES & BAGS / ACCESSORIES BAZAAR ขั้นต่ำ 4,000 บาท

-สามารถใช้ได้กับแบรนด์/ สินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

-สามารถใช้ที่สาขาเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เท่านั้น

-ระยะเวลาในการใช้คูปองตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

-จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, จำกัดรวม 200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

-E-Voucher จะมีระยะเวลาในการใช้ ภายใน 6 ชั่วโมงหลังกดรับสิทธิ์

-ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี

-คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

คูปองส่วนลดจะต้องใช้กับสินค้าราคาปกติเท่านั้น

-ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

-ไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้

-สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู My Coupon ใน M Card โมบายแอปพลิเคชั่น