เดอะมอลล์ กรุ๊ป แจ้งขยายวันหมดอายุของ Cash Coupon และบัตรกำนัลห้างฯ

26 April 2021 - 31 December 2021

เดอะมอลล์ กรุ๊ป แจ้งขยายวันหมดอายุของ Cash Coupon และบัตรกำนัลห้างฯ

เฉพาะที่หมดอายุ 30 เมษายน 2564
ขยายวันหมดอายุเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เดอะมอลล์กรุ๊ป ดูแล ใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยไปด้วยกัน
ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมจับมือก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

#TogetherWeCare #Anticovid19#MLifeStore#TheMallDepartmentStore #EmporiumEmquartier #ParagonDepartmentStore