ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ร่วมกิจกรรม Connect Me Get Free เวอร์

20 20 0121 - 20 20 0530

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์
ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 มีนาคม 2563 – 20 เมษายน 2563 (30 วัน) )

จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 43,000 บาท รายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

รางวัลที่ 1 : นาฬิกา Suunto รุ่น Core สี Ultimate Black มูลค่า 11,500 บาท ได้แก่

Line name Tel. Email
VipapornTik 0818279XXX vipapornbXXX@gmail.com

รางวัลที่ 2 : Gift Voucher 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่

Line name Tel. Email
Christmas 0968362XXX masnoeyXXX@gmail.com

รางวัลที่ 3 : Gift Voucher 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 9,000 บาท ได้แก่

Line name Tel. Email
Skywalker 0863826XXX fahkunXXX@hotmail.com
Darunee Truebner 0643439XXX daruneenoXXX@hotmail.com
Pym 0897848XXX pymsXXX@yahoo.com

รางวัลที่ 4 : Gift Voucher 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่

Line name Tel. Email
T A N 0873729XXX tan_taXXX@hotmail.com
Sale Ice GT 0979950XXX icesermXXX@gmail.com
รุจิสา ไรวิน 0816592XXX runchidXXX@gmail.com
theAke 0891424XXX buXXX@kithandkin.com
Wachi_K 0897231XXX iamenjXXX@yahoo.com
0824992XXX ChotirotXXX@outlook.com
Alisara Wetwitayakla 0818198XXX alisara2XXX@gmail.com
0850883XXX ixuskmXXX@hotmail.com
chamai 0924015XXX SupaXXX@hotmail.com
Korn 0831746XXX kon_XXX@hotmail.com

างวัลที่ 5. Gift Voucher 500 บาท จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 7,500 บาท ได้แก่

Line name Tel. Email
DIP 0928265XXX pongphanXXX@hotmail.com
sao 0935844XXX Parichart.XXX@hotmail.com
miew 0855113XXX miew_olkXXX@hotmail.com
Ple Nidchamart 0649673XXX heyhXXX@gmail.com
i_ron_man 0917045XXX i_ron_XXX@yahoo.com
เล็ก 0954938XXX mon2018nXXX@gmail.com
ติ๊ก 0818581XXX jpchawiXXX@gmail.com
*-*TUM*-* 0868903XXX tum-sumoXXX@hotmail.com
Pongsith Beer 0852456XXX pongsiXXX@gmail.com
BeE Thiti™ 0867852XXX ThitiporXXX@gmail.com
Bussakorn 0830757XXX busspaXXX@gmail.com
man 0989212XXX m-manXXX@hotmail.com
Lek Tasoy 0942801XXX lektasoXXX@gmail.com
Thian 0813574XXX mxeserviXXX@hotmail.com
0995124XXX supidsaraXXX@gmail.com
 • การแจ้งยืนยัน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ใน The Mall Group Line Official Account ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล” ส่งเข้ามาจากนั้นระบบจะส่งลิ้งฟอร์มให้ผู้โชคดีกรอกยื่นยันสิทธ์เข้าไปในฟอร์ม โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2563 – 10 พ.ค. 2563 เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-4 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานหน้า Line ของตนเอง เพื่อแสดงตนให้ตรงกับชื่อ Line, Email, เบอร์โทรศัพท์ ที่ระบุในระบบ Line M-Connect พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คือ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ในวันที่ 10 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563 (83 วัน) ที่ แผนกการตลาดดิจิตอล ชั้น 5 เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 ต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาที่ The Mall Group Line official account โดยการส่ง ข้อความเข้ามาพิมคำว่า “รับรางวัล” และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ในฟอร์ม ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัลไปให้ที่บ้านตามที่อยู่
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 – 20 มีนาคม 2563 )
จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 47,490 บาท รายชื่อผู้โชคดี จำนวน 30 รางวัล ดังนี้

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คือผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563 จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 47,500 บาท ดังนี้

รางวัลที่1 : เซตเครื่องสำอาง M.A.C. GIFT SET จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,990 บาท ได้แก่

Line name Tel. Email
ii.toy 0931327xxx koy_2xxx@hotmail.com

รางวัลที่ 2 : Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่

Line name Tel. Email
Na Nah 0886277xxx Wanida.nah1xxx@hotmail.com

รางวัลที่ 3 : Gift Voucher 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

Line name Tel. Email
P A N G Wanida 0806244xxx papangxxx@gmail.com
??Nars Nafisa?? 0828249xxx K.nafxxx@gmail.com
PooM 0817335xxx s.vipasniranxxx@gmail.com

รางวัลที่ 4 : Gift Voucher 1,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล  ได้แก่

Line name Tel. Email
vchutt 0634465xxx vchxxx@hotmail.com
Nok.. 0897601xxx bpaewsuxxx@gmail.com
ข้าวโอ๊ด 0832847xxx suree0xxx@gmail.com
0880228xxx jutaxxx@nmarkplaza.com
BomBam 0896195xxx Bom_goxxx@hotmail.com
Aimpavee 0909890xxx aimpxxx@gmail.com
Nartfon 0996164xxx kananartxxx@gmail.com
yoohoo 0812787xxx yoohoo.nxxx@gmail.com
W A Y A D A ?? 0818396xxx wayada_nxxx@hotmail.com
pp 0826881xxx Wanaleethinhanwxxx@gmail.com

รางวัลที่ 5 : Gift Voucher 500 บาท  จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

Line name Tel. Email
nui_simon 0812795xxx sukanya_paxxx@hotmail.com
Nueng? 0655324xxx nung.susu2xxx@gmail.com
Nair 0818212xxx chawanxxx@yahoo.com
??Ta…jung?? 0816380xxx nopphawanxxx@yahoo.co.th
Aor Pin 0891750xxx pinsixxx@gmail.com
AnnK 0816341xxx a49hdxxx@gmail.com
waraporn 0936562xxx ab0936562xxx@gmail.com
Aun – Krittidech 0819095xxx krittidecxxx@gmail.com
Sirilunk 0969796xxx siriluxxx@gmail.com
HYA 0830438xxx thanya.xxx@gmail.com
Marian 0851675xxx maprang_c8desxxx@hotmail.com
PingSOMDY 0994488xxx ping.soxxx@gmail.com
???????? n u s ???? 0851362xxx nus_moxxx@yahoo.co.th
Suchanya 0637849xxx Khunjulyjung_pxxx@hotmail.com
Oil Dance?? 0896243xxx Oil_daxxx@hotmail.com
 • การแจ้งยืนยัน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ใน The Mall Group Line Official Account ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล” ส่งเข้ามาจากนั้นระบบจะส่งลิ้งฟอร์มให้ผู้โชคดีกรอกยื่นยันสิทธ์เข้าไปในฟอร์ม โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – 10 พ.ค. 2563 เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-4 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานหน้า Line ของตนเอง เพื่อแสดงตนให้ตรงกับชื่อ Line, Email, เบอร์โทรศัพท์ ที่ระบุในระบบ Line M-Connect พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คือ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ในวันที่ 10 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563 (83 วัน) ที่ แผนกการตลาดดิจิตอล ชั้น 5 เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 ต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาที่ The Mall Group Line official account โดยการส่ง ข้อความเข้ามาพิมคำว่า “รับรางวัล” และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ในฟอร์ม ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัลไปให้ที่บ้านตามที่อยู่
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์
ประจำเดือนมกราคม 2563 (ผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์)
จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 45,490 บาท

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Connect Me Get Free เวออออร์ ประจำเดือนมกราคม 2563 คือผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 รางวัล มูลค่า 45,490 บาท ดังนี้

รางวัลที่1 : Mobile Samsung A70 มูลค่า 13,990 บาท  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

Line name Tel. Email
Superken100% 0870800xxx M.thanakrit1xxx@gmail.com

างวัลที่ 2 : Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่

Line name Tel. Email
เจ้าก้อนอ้วน 0926424xxx baipoohsuxxx@gmail.com

รางวัลที่ 3 : Gift Voucher 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

Line name Tel. Email
Benz 0661491xxx benzamxxx@gmail.com
Ja-aoe 0875502xxx Bua.yanixxx@hotmail.com
Preecha 0958245xxx preecha.chantxxx@gmail.com

รางวัลที่ 4 : Gift Voucher 1,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล  ได้แก่

Line name Tel. Email
nutta 0851475xxx nutta.p1xxx@gmail.com
Prajak 0815561xxx prajak_saetxxx@yahoo.com
KaiKuKu68 0816966xxx Kaichulee8xxx@gmail.com
It’s Melinda 0815515xxx Krisaxxx@bot.or.th
iamnose 0856796xxx iamnosexxx@gmail.com
[M]uMZzz 0851731xxx j.akaratxxx@gmail.com
…กุ้ง Kung 0891402xxx scarxxx@gmail.com
Kaewalin 0802655xxx kaewalixxx@hotmail.com
ไช้ Thanyawuth 0818111xxx thanyawxxx@outlook.com
Sunthorn.T 0812571xxx S_txxx@yahoo.com

รางวัลที่ 5 : Gift Voucher 500 บาท  จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

Line name Tel. Email
Wiss Luanponr 0646488xxx wisuttemaxxx@gmail.com
Golf 0955299xxx gxxx@tsis.ac.th
BigSinging 0971368xxx bigsinginxxx@hotmail.com
LYN 0917895xxx lily2txxx@gmail.com
Audi Bebe 0817532xxx S_nakxxx@hotmail.com
Chun 0825546xxx Nitithornxxx@gmail.com
NUTT 0891510xxx w_chalxxx@yahoo.com
A I M 0889799xxx jocker-xxx@hotmail.com
สุวิมล มากบุญ 0865429xxx Suwimol_su2xxx@hotmail.com
สุชาดา ( ไทยประกัน ) 0844718xxx suchada_xxx@hotmail.com
จุ๊ จุ๊ 0813815xxx apapornjittaxxx@gmail.com
Yuii 0824972xxx itzmesunxxx@icloud.com
aoy… Siri 0988383xxx siriporn.taxxx@gmail.com
นางฟ้าขี้เมา 0647323xxx nong252xxx@gmail.com
Ning 0924244xxx phatcharapokeeyaxxx@hotmail.com
 • การแจ้งยืนยัน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ใน The Mall Group Line Official Account ด้วยการพิมพ์คำว่า “รับรางวัล” ส่งเข้ามาจากนั้นระบบจะส่งลิ้งฟอร์มให้ผู้โชคดีกรอกยื่นยันสิทธ์เข้าไปในฟอร์ม โดยผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์เข้ามาตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. – 10 พ.ค. 2563 เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-4  ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานหน้า Line ของตนเอง เพื่อแสดงตนให้ตรงกับชื่อ Line, Email, เบอร์โทรศัพท์ ที่ระบุในระบบ Line M-Connect พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ  ในวันและเวลาทำการ  นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คือ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ในวันที่ 10 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563 (83 วัน)  ที่ แผนกการตลาดดิจิตอล ชั้น 5 เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 5 ต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาที่ The Mall Group Line official account โดยการส่ง ข้อความเข้ามาพิมคำว่า “รับรางวัล” และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ในฟอร์ม ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัลไปให้ที่บ้านตามที่อยู่
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  5%   ของมูลค่ารางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด