ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับบัตร STARBUCKS CARD
18 - 30 May 2017

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับบัตร STARBUCKS CARD มูลค่า 100 บาท จำนวน 300 รางวัล
ผู้โชคดีทุกท่านกรุณายืนยันสิทธิ์ผ่านทางลิ้งค์ https://goo.gl/forms/EfEtu4F5rZimf4Qs2 ภายในวันที่ 30 พ.ค. 60*
*หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวขออนุญาตตัดสิทธิ์ทุกกรณี