ศุภลักษณ์ อัมพุช และคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เข้าพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดมังกรกมลาวาส เยาวราช

20 23 0126 - 20 23 1231

 

ศุภลักษณ์  อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร นำคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดมังกรกมลาวาส เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีเถาะ 2566 โดยมี สุทธิพงษ์-อัจฉรา-ไพลิน-พลอยชมพู อัมพุช, อิทธิฤทธิ์ รัตนทารส อัมพุช, และเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ร่วมสักการะ ณ วัดมังกรกมลาวาส เยาวราช