บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ … สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา … ด้วยสายใจ”

20 23 0602 - 20 23 1231

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ … สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา … ด้วยสายใจ”

 

บริษัท  เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ … สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา … ด้วยสายใจ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบิดาผู้ให้กำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้จัดทำเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด EYES NEED YOU ต่อสายตา … ด้วยสายใจ

 

เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้คนในสังคมไทยถึงการดูแลสุขภาพทางสายตา เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคทางตาซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยรายได้จะสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

รวมถึงนำไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย