บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมเครื่องจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บขยะมูลฝอย

20 23 0623 - 20 23 1231

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

เยี่ยมชมเครื่องจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บขยะมูลฝอยลงได้ถึง 30% และลดการใช้แรงงานในการขนถ่ายน้อยลง เพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

พร้อมทั้งเยี่ยมชมตู้คืนขวด PET แบบบีบอัดอัตโนมัติ  เพื่อนำพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

 

#TheMallGroupGoToZero