เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบาย ‘กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม’ สนับสนุน กรมควบคุมมลพิษ

20 23 0314 - 20 23 1231

 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบาย ‘กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม’ สนับสนุน กรมควบคุมมลพิษ

 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบาย ‘กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม’ สนับสนุน กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีประกาศเจตนารมณ์ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ76 จังหวัดทั่วประเทศ

 

พร้อมนำจุด Drop Off ตู้เก็บรวบรวมขยะอันตราย ต้นแบบในการทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน มาร่วมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะของเสียอย่างถูกวิธีจากต้นทาง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดอะมอลล์ เข้าเยี่ยม

สามารนำขยะอันตรายมา Drop Off  ที่ตู้เก็บรวบรวมขยะอันตรายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

เดอะมอลล์  รามคำแหง ลานจอดรถประตูทางเข้าออกห้าง ชั้น 4

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ลานจอดรถประตูทางเข้าออกห้าง ชั้น 1

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ลานจอดรถประตูทางเข้าออกห้าง ชั้น GA

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ชั้น GB หลังลิฟต์ 8 ตัว

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ลานจอดรถประตูทางเข้าออกห้าง ชั้น 1

เดอะมอลล์ นครราชสีมา ลานจอดรถประตูทางเข้าออกห้าง ชั้น BP

เอ็มโพเรียม ลานจอดรถประตูทางเข้าออกห้าง ชั้น B1

เอ็มควอเทียร์ ลานจอดรถประตูทางเข้าออกห้าง อาคาร C ชั้น B