IMAGINIA PLAYLAND – ดินแดนแห่งการเรียนรู้ ใจกลางกรุงเทพ

20 20 1201 - 20 21 1231

สร้างสรรค์ ผ่านการนำเสนอการเรียนรู้ผ่านการเล่นผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ธรรมชาติ และ การเล่นแบบคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบที่ผสมผสานดิจิตอลอินเตอร์แอ็คทีฟ (digital interactive) ที่เปิดจินตนาการของเด็กๆตั้งแต่อายุ 1 – 15 ปี พร้อมปลุกจินตนาการของทุกคนในครอบครัว เด็กๆจะเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการ ประสบการณ์ของผู้ที่ก้าวเข้ามาในดินแดนอิเมจิเนียทุกเพศทุกวัยคือการได้เล่นตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันไม่มีสิ้นสุด อิเมจิเนียมีความตั้งใจในการนำเสนอการละเล่นที่แปลกใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่

โดยการละเล่นต่างๆในอิเมจิเนียถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ

  • การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
  • การฝึกกระบวนการตัดสินใจ
  • การฝึกความกล้าแสดงออก
  • การสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
  • การทำให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติและภาษาอื่นๆ
  • การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ประสบการณ์ที่หลากหลายที่ได้จากอิเมจิเนียจะจุดประกายให้เด็กๆรู้จักตนเอง ซึ่งจะกระตุ้นให้พวกเขามีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และอารมณ์และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้พวกเขากล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง

รากฐานการคิดค้นการเล่นของอิเมจิเนีย

ความคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นสิ่งที่ได้รับการค้นคว้าและยอมรับจากนักวิชาการพัฒนาการเด็กจากทั่วโลก ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมสมอง ที่สมดุลทั้งการคิดวิเคราะห์, การวางเมล็ดพันธุ์ในด้านจิตใจ, ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมีปฎิสัมพันธ์ในสังคม การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นั้น จึงเป็นหัวใจของการเล่นในอิเมจิเนีย ที่ทำให้เกิดความสนุก, ประสบการณ์ที่หลากหลาย ตามช่วงอายุของผู้เล่น ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการ ที่สอดรับกับธรรมชาติ เฉพาะของเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กและทุกคนในครอบครัวสามารถพบกับสิ่งแปลกใหม่ ได้วางแผนทดลองแบบสร้างสรรค์ และสนุกสนานไปพร้อมกับการฝึกการตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ อิเมจิเนีย จึงเป็นสถานที่ที่มอบทั้งความสนุกและการพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง ที่พร้อมทกุกด้านสำหรับเด็กทุกวัย

GALLERY IN IMAGINIA

SOCAIL NETWORK :

Facebook : Imaginia Playland
Instagram : Imaginia Playland
YouTube : Imaginia Playland Channel

OPEN DAILY :

Monday – Thursday : 10.00-19.00 hrs
Friday – Sunday* : 10.00-20.00 hrs
*Including Thai Offcial Holidays

CONTACT US :

Address : The Emporium Shopping Complex
3rd Floor, 24 Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok, Thailand 10110
Tel : (662)-664-8338
Mail : info@imaginiaplayland.com

Direction :

BTS : BTS Sukhumvit Sky Train (We are located at BTS Phrom Phong Station)
MRT : MRT Blue Line Hua Lamphong – Bang Sue (Exit MRT Sukhumvit & Connect to BTS Asoke, We are located at BTS Phrom Phong Station)