SHOPTAVERSE SCB M 4th ANNIVERSARY

20 22 0801 - 20 22 0831

 

EMPORIUM EMQUARTIER SHOPPING COMPLEX

SHOPTAVERSE SCB M 4th ANNIVERSARY

จักรวาลนักช้อป แจกโปรปังฉลอง 4 ปี

1 AUGUST 2022 – 31 AUGUST 2022

 

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

ช้อปครบรับปัง รับคืนรวมสูงสุด 18,000.-

ช้อปปังทุกวัน

 • เมื่อช้อปครบ 20,000 – 69,999 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 700 บาท (จำกัด 450 สิทธิ์)
 • เมื่อช้อปครบ 70,000 – 149,999 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 3,000 บาท (จำกัด 305 สิทธิ์)
 • เมื่อช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 10,000 บาท (จำกัด 127 สิทธิ์)

จำกัด 3 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, จำกัดการรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 10,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ,จำกัดรวม 882 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

 • พิเศษ ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ สูงสุด 8,000 บาท
 • ช้อปครบ 40,000 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ 8,000 บาท (จำกัด 268 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)

จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดการรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ สูงสุด 8,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 268 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

 

อิ่มปังทุกวัน

 • รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารรวมสูงสุด 600 บาท
 • อิ่มครบ 1,000.- / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร มูลค่า – (จำกัด 550 สิทธิ์)
 • อิ่มครบ 2,000.- / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร มูลค่า – (จำกัด 150 สิทธิ์)

จำกัด 2 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, จำกัดรับบัตรกำนัลรับประทานอาหารรวมสูงสุด 600 บาท / ท่าน / วัน,

จำกัดรวม 700 สิทธิ์ / ตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดลงทะเบียนที่ศูนย์ฯ กำหนด

รับสิทธิพิเศษ หรือ ส่วนลดสูงสุด 10% จากร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด

 

แลกปังไม่หยุด

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25% เพียงใช้คะแนน MPOINT 2 เท่าของยอดซื้อตามเซลล์สลิป หรือทุก 800 MPOINT

แลกรับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 100 บาท ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดลงทะเบียนที่ศูนย์ฯ กำหนด

สิทธิ์จำนวนจำกัด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและศูนย์ฯ กำหนด

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ : สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M

ช้อปปังทุกวัน รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 10,000 บาท

 • จำกัด 3 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, จำกัดการรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 10,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ,จำกัดรวม 882 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • ช้อปครบ 20,000 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 700 บาท (จำกัด 450 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)
 • ช้อปครบ 70,000 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 3,000 บาท (จำกัด 305 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)
 • ช้อปครบ 150,000 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 10,000 บาท (จำกัด 127 สิทธิ์ / ตลอดรายกา3)
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 65, บัตรกำนัลศูนย์ฯ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 

พิเศษ ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ สูงสุด 8,000 บาท

ㆍจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดการรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ สูงสุด 8,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 268 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

 • ช้อปครบ 40,000 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ 8,000 บาท (จำกัด 268 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ หมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 65, บัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 

การรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนน M Point 2 เท่าของยอดซื้อตามเซลล์สลิป
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 12.5% เมื่อใช้คะแนน M Point ไม่เกินยอดซื้อตามเซลล์สลิป
 • โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดลงทะเบียน REDEMPTION COUNTER ชั้น & ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม, ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสม ล่วงหน้า (Point Advanced) ได้

ㆍผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเงิน

ที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 

การรับสิทธิ์แลกคะแนน MPOINT

 • คะแนน M POINT ทุก 800 คะแนน แลกรับบัตกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 100 บาท ที่ REDEMPTION COUNTER

ชั้น M ศูนย์กากค้า ดิ เอ็มควอเทียร์เท่านั้น

 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 65 และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้ะแนนสะสมล่วงหน้า (POINT ADVANCED) ได้

 

เงื่อนไขรวม

 • หากธนาคารจัดรายการส่งเสริมการขายหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกัน ต้องเลือกรับโปรโมชั่นเพียง 1 รายการ เท่านั้น/ เซลส์สลิป
 • เฉพาะผู้ที่นำใบเสร็จ เชลล์สลิป บัตรประชาชน และบัตรเครดิตตัวจริง มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ REDEMPTION COUNTER ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ภายในวันที่ใช้จ่ายเท่านั้น กรณีไม่ใช่เจ้าของตัวจริงต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของตัวจริงมาแสดงเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์แทน

ㆍใบเสร็จที่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ต้องมียอดสุทธิครบตามเงื่อนไขหลังหักส่วนลดต่างๆ เช่น ส่วนลดร้านค้า, ส่วนลดสมาชิก, ส่วนลดบัตรกำนัลร้านค้า, ส่วนลดบัตรกำนัลศูนย์ฯ, ส่วนลดบัตรเครดิต และส่วนลดอื่นๆ ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้

 • ประเภทสินค้าและแผนกที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าทุกแผนก, สปอร์ต มอลล์, พาวเวอร์ มอลล์, เดอะ ลิฟวิ่ง, แผนกคาร์ แอนด์ ทูลส์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เทคโฮม, บิวตี้ ฮอลล์, ฟู้ด ฮอลล์, วอช แกลลอรี, แอคเซสซอรี บาซาร์, สินค้าแลกซื้อ, สินค้าการผ่อนชำระทุกประเภท, รายการใช้จ่ายผ่าน ONLINE, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัลทุกประเภท, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และทองคำ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการสงเสริมการขายจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ REDEMPTION COUNTER ชั้น C ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 02 -269-1000 ต่อ 1345 และ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 02 -269-1000 ต่อ 2100 หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร, SCB M CALL CENTER โทร. 1295

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ : สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M

 • จำกัด 2 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, จำกัดรวม 700 สิทธิ์ / ตลอดรายการ แบ่งเป็น
 • รับประทานอาหารครบ 1,000.- / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร มูลค่า – (จำกัด 550 สิทธิ์)
 • รับประทานอาหารครบ 2,000.- / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลรับประท านอาหาร มูลค่า – (จำกัด 150 สิทธิ์)
 • บัตรกำนัลรับประทานอาหารหมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 65
 • ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M รับสิทธิพิเศษ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด, โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ : สำหรับรายการ EMEMORIE 10 – 14 ส.ค. 65

 • ต่อที่ 1 รับชุด MAMUANG DONUT MIXED SET มูลค่า 490.-
 • รับประทานอาหารครบ 2,000.- / เซลล์สลิป รับ MAMUANG DONUT MIXED SET มูลค่า – (จำกัด 400 สิทธิ์)
 • จำกัดการรับ MAMUANG DONUT MIXED SET 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, จำกัดรวม 400 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ Pop-up Mamuang Cafe ชั้น 7 The EmQuartier เท่านั้น
 • ต่อที่ 2 รับบัตรกำนัลรับประทนอาหารสูงสุด 1,000.-
 • รับประทานอาหารครบ 3,000.- / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร มูลค่า – (จำกัด 200 สิทธิ์)
 • จำกัดการรับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร 2 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, จำกัดรวม 200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • บัตรกำนัลรับประทานอาหารหมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 65

 

เงื่อนไขรวม

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านอาหารภายในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ที่ร่วมรายการ ยกเว้น ร้านอาหารชั้น B ดิ เอ็มควอเทียร์, ร้านอาหารชั้น 4 ดิ เอ็มโพเรียม, Food Court, Gourmet Market, Take Away, Take Home, การซื้อ หรือเติมเงินบัตร Starbucks และไม่สามารถรวมใบเสร็จหรือเซลล์สลิปได้
 • ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทฯ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
 • ใบเสร็จที่สามารถนำมาแลกของรางวัลได้ ต้องมียอดสุทธิครบตามเงื่อนไขหลังหักส่วนลดต่างๆ เช่น สวนลดร้านค้า, ส่วนลดสมาชิกส่วนลดบัตรกำนัลร้านค้า, ส่วนลดบัตรกำนัลศูนย์, ส่วนลดบัตรเครดิต และส่วนลดอื่นๆ
 • เฉพาะผู้ที่นำใบเสร็จ, เซลล์สลิป ที่มียอดใช้จ่ายตรงกัน พร้อมบัตรเครดิตตัวจริง มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ Redemption Counter ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 02-269-2100 #1345 หรือ ชั้น M และ ชั้น 6 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 02-269-1000 #2100 ภายในวันที่ใช้จ่ายเท่านั้น กรณีไม่ใช่เจ้าของตัวจริง ต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมบัตรประซาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของตัวจริงเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์แทน
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด