KBANK EXCLUSIVE PROMOTION ช้อปดับร้อน กินไฟลุก

20 24 0501 - 20 24 0530

 

KBANK EXCLUSIVE PROMOTION : ช้อปดับร้อน กินไฟลุก
1 พฤษภาคม 2567 – 30 พฤษภาคม 2567

                         

SHOPPING PROMOTION

ลูกค้าบัตรเครดิต KBANK รับบัตรกำนัลศูนย์การค้าสูงสุด 7,500 บาท
– เมื่อช้อปที่ เอ็มสเฟียร์ ครบทุก 3,000 บาท
รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 500 บาท
(จำกัด 3 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 20 สิทธิ์สำหรับหมวดเทคโนโลยี และจำกัดรวม 80 สิทธิ์สำหรับหมวดอื่นๆ)

– เมื่อช้อปที่ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ครบทุก 30,000 บาท
รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 1,500 บาท (จำกัด 4 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 50 สิทธิ์สำหรับหมวดเทคโนโลยี และจำกัดรวม 450 สิทธิ์สำหรับหมวดอื่นๆ )

*** โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ EM Privilege เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าเป็นผู้กำหนด

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการ : เคาน์เตอร์ EM PRIVILEGE ชั้น M EMPORIUM, ชั้น M EMQUARTIER และ ชั้น M EMSPHERE

 

DINING PROMOTION

ต่อที่ 1 : บัตรเครดิต KBANK รับสิทธิพิเศษ หรือส่วนลดจากร้านอาหารที่ร่วมรายการสูงสุด 20%

ต่อที่ 2 : ลูกค้าบัตรเครดิต KBANK รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารศูนย์การค้า สูงสุด 1,000 บาท
– เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารศูนย์การค้า มูลค่า 300 บาท
(จำกัด 400 สิทธิ์ )
– เมื่อรับประทานอาหารครบ 3,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารศูนย์การค้า มูลค่า 1,000 บาท
(จำกัด 80 สิทธิ์ )

** ลูกค้าบัตรเครดิต : จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการ : เคาน์เตอร์ EM PRIVILEGE ชั้น M EMPORIUM, ชั้น M และ ชั้น 6 EMQUARTIER และ ชั้น G และ M EMSPHERE

ลูกค้าบัตรเครดิต KBANK  รับเครดิตเงินคืน 10% ทุกยอดใช้จ่าย เมื่อใช้คะแนน K Points แลกเท่ายอดใช้จ่าย

 

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลศูนย์การค้า สูงสุด 7,500 บาท

 

 • เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ ยกเว้น ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้าทุกแผนก, สปอร์ต มอลล์, พาวเวอร์ มอลล์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เทคโฮม, บิวตี้ ฮอลล์, ฟู้ด ฮอลล์, สินค้าแลกซื้อ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ, ค่าโทรศัพท์รายเดือน, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ทองคำ, การซื้อ GIFT CERTIFICATE
 • ใบเสร็จจากการชำระสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ใบเสร็จจากการผ่อนชำระสินค้า ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
 • ใบเสร็จจากการซื้อรถยนต์ที่จ่ายยอดครบตามมูลค่ารถและมีใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาเป็น ITEM สามารถร่วมรายการได้
 • ใบกำกับภาษี และใบเสร็จในนามบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันศูนย์ฯ และโปรโมชันบัตรเครดิตได้
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันศูนย์ฯ ยึดยอดใช้จ่ายตามใบเสร็จ,
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันบัตรเครดิต ยึดยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิป
 • ใบกำกับภาษี และใบเสร็จมียอดสุทธิครบตามเงื่อนไขหลังหักส่วนลดต่าง ๆ เช่น ส่วนลดร้านค้า, ส่วนลดสมาชิก, ส่วนลดบัตรกำนัลร้านค้า, ส่วนลดบัตรกำนัลศูนย์ฯ, ส่วนลดบัตรเครดิต และส่วนลดอื่น ๆ
 • ใบกำกับภาษี และใบเสร็จในนามบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันบัตรเครดิตได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากธนาคารจัดรายการส่งเสริมการขายหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกัน ต้องเลือกรับโปรโมชันเพียง 1 รายการ เท่านั้น
 • ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทุกกรณี
 • แสดงใบเสร็จ, เซลล์สลิป, บัตรประชาชน และบัตรเครดิตกสิกรไทยตัวจริง รับสิทธิ์ที่ EM PRIVILEGE COUNTER ภายในวันที่ใช้จ่ายเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนย้อนหลังได้
 • ขอสงวนการรับสิทธิ์เฉพาะลูกค้าตัวจริงที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จและเซลล์สลิป ที่มียอดชำระเท่ากัน บัตรประชาชนและบัตรเครดิตตัวจริงที่มีชื่อ – นามสกุลตรงกันเท่านั้น
 • เฉพาะศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ : ยอดใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 500 บาท (จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ

และจำกัดการรับบัตรกำนัลศูนย์สูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)

 • จำกัดสิทธิ์รวม 100 สิทธิ์ (หมายเหตุ: จำกัด 20 สิทธิ์ สำหรับหมวดเทคโนโลยี และ จำกัด 80 สิทธิ์ สำหรับหมวดอื่นๆ)
 • ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ : ยอดใช้จ่ายครบทุก 30,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 1,500 บาท

(จำกัด 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ และจำกัดการรับบัตรกำนัลศูนย์สูงสุด 6,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)

จำกัดสิทธิ์รวม 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ (หมายเหตุ: จำกัด 50 สิทธิ์ สำหรับหมวดเทคโนโลยี และ จำกัด 450 สิทธิ์ สำหรับหมวดอื่นๆ)

 • ธนาคารและศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิการแจกบัตรกำนัลศูนย์จนครบจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดเท่านั้น

 

เงื่อนไขการแลกรับบัตรกำนัลรับประทานอาหารศูนย์การค้า สูงสุด 1,000 บาท

 • เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านอาหารภายในศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม (TWG TEA, SAVA MODERN THAI FLAVORS, ANOTHER HOUND CAFÉ, PAUL, AOI, HONG BAO,THE MATCHA TOKYO, SUSHIRO, MOMO PARADISE) เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์ ที่ร่วมรายการ ยกเว้น ร้านอาหาร ชั้น B ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์, ร้านอาหารชั้น 4 เอ็มโพเรียม, FOOD COURT, GOURMET MARKET, GOURMET TAKE AWAY, GOURMET TAKE HOME, การซื้อ หรือการเติมเงินบัตรทุกประเภท
 • ใบกำกับภาษี และใบเสร็จในนามบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันศูนย์ฯ และโปรโมชันบัตรเครดิตได้
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันศูนย์ฯ ยึดยอดใช้จ่ายตามใบเสร็จ, การลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นบัตรเครดิต ยึดยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิป
 • ใบเสร็จที่สามารถนำมาแลกของรางวัลได้ ต้องมียอดสุทธิครบตามเงื่อนไขหลังหักส่วนลดต่างๆ เช่น ส่วนลดร้านค้า, ส่วนลดสมาชิกส่วนลดบัตรกำนัลร้านค้า, ส่วนลดบัตรกำนัลศูนย์ฯ, ส่วนลดบัตรเครดิต และส่วนลดอื่นๆ
 • แสดงใบเสร็จ, เซลล์สลิป, บัตรประชาชน และบัตรเครดิตกสิกรไทยตัวจริง รับสิทธิ์ที่  EM PRIVILEGE COUNTER ภายในวันที่ใช้จ่ายเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนย้อนหลังได้
 • ขอสงวนการรับสิทธิ์เฉพาะลูกค้าตัวจริงที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จและเซลล์สลิป ที่มียอดชำระเท่ากัน บัตรประชาชนและบัตรเครดิตตัวจริงที่มีชื่อ – นามสกุลตรงกันเท่านั้น
 • รับประทานทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ 300 บาท (จำกัด1 สิทธิ์/ท่าน/วัน , จำกัดสิทธิ์รวม 400 สิทธิ์ตลอดรายการ)
 • รับประทานอาหารครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ 1,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน,จำกัดสิทธิ์รวม80สิทธิ์ ตลอดรายการ)
 • ธนาคารและศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิการแจกบัตรกำนัลรับประทานอาหารจนครบจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดเท่านั้น
 • บัตรกำนัลรับประทานอาหาร ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือทอนเป็นเงินสด และหรือสิ่งอื่นได้ หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 • ใบเสร็จ และเซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทุกกรณี
 • 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 บัตรเครดิต โดยชื่อและนามสกุลต้องตรงกัน
 • กรณีไม่ใช่เจ้าของตัวจริงต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของตัวจริงมาแสดงเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ต้องใช้คู่กับบัตรเครดิตกสิกรไทย ตามที่ระบุหลังบัตรกำนัล และสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าที่ร่วมรับบัตรกำนัลเท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ EM PRIVILEGE ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม , เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด • สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ EM PRIVILEGE COUNTER ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้า ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ภายในศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์ ยกเว้น ห้างสรรพสินค้าทุกแผนก, สปอร์ต

มอลล์, พาวเวอร์ มอลล์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เทคโฮม, บิวตี้ ฮอลล์, ฟู้ด ฮอลล์, สินค้าแลกซื้อ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าโทรศัพท์รายเดือน, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ทองคำ, การซื้อ GIFT CERTIFICATE

 • ใบเสร็จจากการชำระสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ และใบเสร็จจากการผ่อนชำระสินค้า ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
 • ใบกำกับภาษี และใบเสร็จในนามบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันศูนย์ฯ และโปรโมชันบัตรเครดิตได้
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นศูนย์ฯ ยึดยอดใช้จ่ายตามใบเสร็จ, การลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นบัตรเครดิต ยึดยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิป
 • ใบเสร็จที่สามารถนำมาแลกของรางวัลได้ ต้องมียอดสุทธิครบตามเงื่อนไขหลังหักส่วนลดต่างๆ เช่น ส่วนลดร้านค้า, ส่วนลดสมาชิกส่วนลดบัตรกำนัลร้านค้า, ส่วนลดบัตรกำนัลศูนย์ฯ, ส่วนลดบัตรเครดิต และส่วนลดอื่นๆ
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ตรวจสอบคะแนน K Point คงเหลือก่อนทำรายการได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ K PLUS Application
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนน K Point ทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ BCB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • คะแนน K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS
 • กรณีคะแนน K Point ไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับเครดิตเงินคืนในรายการที่กำหนด (ยกเว้นคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการกสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทยช้อปปี้ จะไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้และคะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริมไม่สามารถนำมารวมกันได้)
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

 

เงื่อนไขรวม

 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ: ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าทุกแผนก, สปอร์ต มอลล์, พาวเวอร์ มอลล์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เทคโฮม, บิวตี้ ฮอลล์, ฟู้ด ฮอลล์, สินค้าแลกซื้อ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าโทรศัพท์รายเดือน, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ทองคำ, การซื้อ GIFT CERTIFICATE, ใบเสร็จจากการชำระสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ และใบเสร็จจากการผ่อนชำระสินค้า ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
 • เงื่อนไขบัตรกำนัล: บัตรกำนัลศูนย์การค้า และบัตรกำนัลรับประทานอาหารศูนย์การค้า ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือทอนเป็นเงินสด และหรือสิ่งอื่นได้ หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 • ใบเสร็จ และเซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทุกกรณี
 • 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 บัตรเครดิต โดยชื่อและนามสกุลต้องตรงกัน
 • กรณีไม่ใช่เจ้าของตัวจริงต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของตัวจริงมาแสดงเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 • บัตรกำนัลศูนย์การค้า และบัตรกำนัลรับประทานอาหารศูนย์การค้า ต้องใช้คู่กับบัตรเครดิตกสิกรไทยตามที่ระบุหลังบัตรกำนัล และสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าที่ร่วมรับบัตรกำนัลเท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ EM PRIVILEGE ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม , เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ EM PRIVILEGE COUNTER ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้า ถือเป็นที่สิ้นสุด