SCB M INSURANCE

20 22 0701 - 20 22 0930

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่บูธ SCB M และ SCB Protect ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป หรือซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตช่องทางขายผ่านโทรศัพท์โดย SCB Protect เฉพาะการชำระค่าเบี้ยฯ แบบรายปี

รับฟรี! E-Gift Voucher ห้างฯ มูลค่าสูงสุด 500 บาท ตามเงื่อนไขค่าเบี้ยประกันภัย ดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่ม SCB M INSURANCE (บูธ SCB M) และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่ม SCB Protect (บูธ SCB Protect และ ช่องทางขายผ่านโทรศัพท์โดย SCB Protect) เฉพาะการชำระค่าเบี้ยฯ แบบรายปี
 • ลูกค้าจะได้รับ E-Gift Voucher ห้างฯ เมื่อลงนามและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีต่อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 บาท – 24,999 บาท E-Gift Voucher ห้างฯ มูลค่า 200 บาท, ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป E-Gift Voucher ห้างฯ มูลค่า 500 บาท โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ซึ่งมีช่วงระยะเวลาหลังจากได้รับกรมธรรม์ 15 วัน สำหรับการซื้อผ่านช่องทางบูธ SCB M และบูธ SCB Protect และ 30 วัน สำหรับการซื้อผ่านช่องทางโทรศัพท์โดย SCB Protect
 • E-Gift Voucher ห้างฯ จะถูกส่งในรูปแบบ Link ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 • E-Gift Voucher ห้างฯ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ลูกค้าสามารถคลิก Link เพื่อแสดง Bar Code ณ จุดชำระเงินของห้างฯ ในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทั้งนี้เงื่อนไขการใช้ E-Gift Voucher ห้างฯ เป็นไปตามที่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กำหนด
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ควรชำระเบี้ยประกันภัยและถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจไม่ได้หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่บูธ SCB M หรือ SCB M Call Center โทร. 1295 / บูธ SCB Protect หรือ SCB Protect Call Center โทร. 1314
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง  และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ  ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก
 • ช่องทางการซื้อประกันชีวิตเพื่อรับสิทธิ์ในรายการ

เงื่อนไขการใช้ E-Gift Voucher ห้างฯ (insurance)

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับข้อความ SMS ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยจะต้องคลิก SMS เพื่อแสดงบาร์โค้ดส่วนลด
  E-Gift Voucher ห้างฯ และนำแสดงที่จุดแคชเชียร์ตอนชำระเงินเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น
 • E-Gift Voucher ห้างฯ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สามารถใช้ได้ทุกแผนกในห้างฯ รวมแผนกพาวเวอร์มอลล์ และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขาในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)

 • ยกเว้นสุรา, Wine Cellar,  ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน และสินค้าไม่ร่วมรายการ, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้า
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ
 • E-Gift Voucher ห้างฯ สามารถใช้เป็นส่วนลด ในการชำระสินค้าราคาปกติ และสินค้าลดราคา มูลค่ารวมแล้วไม่ต่ำกว่ามูลค่าส่วนลด
 • ไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย