ช้อปดีมีคืน

20 20 1023 - 20 20 1231

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ช้อปสูงสุด 30,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 10,500 บาท(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์

เงื่อนไขของรายการ

 1. นำใบเสร็จพร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันที่ซื้อสินค้า เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ ที่จุดออกใบกำกับภาษี
 2. ยกเว้น บัตรกำนัลในห้างฯ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการ ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม
 3. ผู้มีเงินได้ ต้องไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  จุดออกใบกำกับภาษี

  เดอะมอลล์ รามคำแหง
  – จุดออกใบกำกับภาษีบริเวณหน้า Home Fresh Mart ทางออกชั้น G
  เดอะมอลล์ ท่าพระ
  – จุดออกใบกำกับภาษีบริเวณ Event Hall ชั้น BM
  – จุดออกใบกำกับภาษีบริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น 1
  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
  – จุด Inspector บริเวณชั้น G
  – จุด On Stop Service ชั้น 1
  – จุด On Stop Service ชั้น 2
  – จุด On Stop Service ชั้น 3
  – จุด Customer Service ชั้น 4
  เดอะมอลล์ บางแค
  – จุดออกใบกำกับภาษี บริเวณ Gourmet Market ชั้น G
  – จุดออกใบกำกับภาษี บริเวณแผนกชุดชั้นในสตรี ชั้น 1
  – จุดออกใบกำกับภาษี บริเวณ Men Hall ชั้น 2
  – จุดออกใบกำกับภาษี บริเวณแผนก D.I.Y ชั้น 3
  เดอะมอลล์ บางกะปิ
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G บริเวณพื้นทื Promotion
  – จุดออกใบกำกับภาษี ขั้น 1
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 3 บริเวณแผนก Power Mall
  เดอะมอลล์ โคราช
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 บริเวณ Gourmet Market
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 แผนก Beauty Hall
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2 แผนก Sport Mall
  ดิ เอ็มโพเรียม
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น B1 แผนก ชุดชั้นในสตรี
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น M แผนก Beauty Hall
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 แผนก Boutique
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2 แผนก Men Intrend
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 4 บริเวณ Gourmet Market
  พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G บริเวณ Gourmet Market
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น M บริเวณ Main Hall
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 3
  ดิ เอ็มควอเทียร์
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G บริเวณ Gourmet Market
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น M บริเวณ Quartier Gallery
  – จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 บริเวณ Sport Mall