THE EMPORIUM EMQUARTIER SHOPPING COMPLEX

20 21 0729 - 20 21 1231

THE EMPORIUM EMQUARTIER SHOPPING COMPLEX

ขยายเวลาวันหมดอายุบัตรกำนัลศูนย์การค้า และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ถึงวันที่ 31 .. 64

เฉพาะบัตรกำนัลศูนย์การค้า และบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 64 – 31 สิงหาคม 64

ไม่ต้องนำบัตรกำนัลเข้ามาเปลี่ยนที่ Redemption counter

สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ระบบจะอัพเดตวันหมดอายุให้อัตโนมัติ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด