Kids’ Planet The Great Happy Box 2022

20 22 0105 - 20 22 0131

วันเด็กปี 2022 นี้  จะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษกว่าช่วงไหนๆสำหรับเด็กๆ เพราะเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสุขกับน้องๆหนูๆ ในงาน Kids’ Planet The Great Happy Box 2022
วันที่ 5 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65 ที่เดอะมอลล์กรุ๊ป ทุกสาขา ยกเว้นรามคำแหง