VAN CLEEF & ARPELS

แวน คลีฟ & อารเปลส์ (Van Cleef & Arpels) จักรวรรดิแห่งอัญมณีชั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศส
ก่อตั้งขึ้น ณ อาคารเลขที่ 22 จัตุรัสปลาซ์ เวองโดมในปี 1906 ผลิตผลงานอันเลอค่าก่อกำเนิดเป็นคอลเลคชั่น เครื่องประดับอัญมณี และนาฬิกาข้อมือ ซึ่งจุดประกาย ความฝันและเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ผู้คนมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผสมผสานแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ แฟชั่น นาฏกรรม หรือจินตนาการ ผลงานการ ออกแบบทุกชิ้นยังทำหน้าที่เป็นเสมือนประตูวิเศษเปิดออกไปสู่ดินแดนแห่งความงามดุจฝัน ที่พร้อมหลอมรวม เป็นหนึ่งกลมกลืนกับชีวิตจริง

Location : GF, Emporium
Tel : 02-664-8080
www.vancleefarpels.com